Przejdź do treści
PORZĄDEK  MSZY  ŚW.  I  NABOŻEŃSTW
NIEDZIELE  I  UROCZYSTOŚCI: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 (dla Dzieci) i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19.00)
DNI POWSZEDNIE: 7.00 i 18.00
SAKRAMENT  POJEDNANIA -  w czasie każdej Mszy Świętej
RORATY - codziennie (oprócz niedziel) - o godz. 6.00

ADWENT - czas radosnego oczekiwania na przyjście obiecanego Zbawiciela- Roraty codziennie (oprócz niedziel) o godz. 6.00

ADWENT

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", które ozncza "przyjście, przybycie, nadejście". W starożytnym Rzymie tym słowem określano albo oficjalny przyjazd lub odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu urzędu, albo coroczne przybywanie bóstwa do świątyni.

Dla chrześcijan słowo "Adwent" oznacza przygotowanie do Narodzin Pana Jezusa. To przygotowanie ma podwójny charakter:
  • przygotowanie na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, na końcu czasów (od pierwszej Niedzieli Adwentu do 16 grudnia)
  • przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego (od 16 do 24 grudnia)
Trzeba mocno podkreślić, że adwent jest czasem radosnego i pobożnego przygotowania się do dnia Narodzenia Pana Jezusa. Fioletowy kolor szat przypomina, że choć oczekiwaniu towarzyszy radość, to jednak konieczna jest również pokuta, która przybliża człowieka do bardziej godnego stanięcia przed Bogiem.
Okres adwentu obejmuje cztery kolejne niedziele, których liczba nawiązuje do czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej.
Teksty liturgiczne okresu adwentu odwołują się do biblijnych postaci, poprzez których życie i działalność Bóg przygotowywał ludzkość na przyjście Zbawiciela.
Adwent przypomina każdemu człowiekowi, że całe jego życie jest oczekiwaniem.

Symbole i zwyczaje adwentowe:
  • Roraty - Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przed świtem. Nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni rozpoczynającej tę Msze św.: "Rorate coeli...". Według przekazów historycznych zwyczaj odprawiania rorat sięga XII wieku. Do Polski zwyczaj ten dotarł prawdopodobnie z Węgier poprzez św. Kingę, żonę księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, która wielką czcią darzyła Najświętszą Maryję Pannę. Dzieki niej zaprowadzono na Wawelu odprawianie w Adwencie Mszy św. roratniej, a co w późniejszym czasie zostało zaszczepione również w starosądeckim klasztorze (ufundowanym przez św. Kingę). Obecnie jest to wyłącznie polska tradycja.
  • Roratka - dodatkowa świeca otoczona zazwyczaj niebieską wstążką, która symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, Która jest najlepszym wzorem gotowości na przyjście Mesjasza.
  • Wieniec adwentowy - gałązki choinki uplecione w kształt okręgu na których umieszcza się cztery świece, symbolizujące cztery niedziele adwentowe. Co niedzielę zapala się o jedną świecę więcej. Zielone gałązki są symbolem życia i nadziei. Świece symbolizują nadchodząca Światłość - Jezusa Chrystsua.
  • Kalendarz adwentowy - najczęściej mający postać drabiny, po której schodzi figurka Dziecięcia (symbol nadchodzącego Jezusa).

O adwencie - czytaj więcej...
Wróć do spisu treści