Przejdź do treści
PORZĄDEK  MSZY  ŚW.  I  NABOŻEŃSTW
NIEDZIELE  I  UROCZYSTOŚCI: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 (dla Dzieci) i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19.00)
DNI POWSZEDNIE: 7.00 i 18.00
SAKRAMENT  POJEDNANIA -  w czasie każdej Mszy Świętej
LISTOPAD - miesiąc szczególnej modlitewnej pamięci o Zmarłych - w naszej świątyni wypominki codziennie o godz. 17.30.
WARUNKI  ZYSKANIA  ODPUSTU  ZA  ZMARŁYCH

 1. Istota odpustu:
   • Człowiek popełniając grzech ściąga na siebie winę i karę. Sakrament Pojednania gładzi winę (Boże Miłosierdzie), natomiast pozostaje do odpo-kutowania kara (Boża Sprawiedliwość).  
   • Odpust jest to darowanie kary doczesnej należnej za popełnione grzechy odpuszczone już co do winy (w Sakramencie Pojednania), a która zostaje do odpokutowania w życiu doczesnym lub po śmierci.
 2. Rodzaje odpustów:
   • zupełny – darowanie wszystkich kar
   • cząstkowy – darowanie części kar.
 3. Warunki zyskania odpustu:
  • Spowiedź Sakramentalna (uczynki i modlitwy muszą być wykonane w stanie łaski; wolność od przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego)
  • Komunia Święta
  • modlitwa w intencjach Ojca św. (w których modli się Ojciec św.)
  • warunek odpustowy:
   • wierni, którzy nabożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w my-śli pomodlą się za zmarłych mogą zyskać odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących.Odpust ten jest zupełny w dniach od 1 do 8 listopada w pozostałe dni roku – cząstkowy. Odpust ten zyskuje się dla jednej duszy raz na dzień
   • wierni, którzy nawiedzą Kościół lub Kaplicę (z której korzystają) celem przyjścia z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym i odmówią tam modlitwę Pańską („Ojcze nasz”) i symbol wiary („Wierzę w jednego Boga”) mogą w Dzień Zaduszny (2-go listopada) zyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Kurs przedmałżeński - plakat
Wróć do spisu treści