Przejdź do treści
PORZĄDEK  MSZY  ŚW.  I  NABOŻEŃSTW
NIEDZIELE  I  UROCZYSTOŚCI: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 (dla Dzieci) i 18.00 (w lipcu i sierpniu o 19.00)
DNI POWSZEDNIE: 6.00 (roraty) i 18.00
SAKRAMENT  POJEDNANIA -  w czasie każdej Mszy Świętej
WIZYTA DUSZPASTERSKA (KOLĘDA) - program (format pdf)
PROGRAM  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ
 12-19.01.2020 r.
12.01.2020 r. (niedziela)  -  od godz. 15.00
Kaskadowa 11:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2
 • drugi kapłan - klatki: 3, 4
 • trzeci kapłan - klatka 5
Poligonowa 12:
 • pierwszy kapłan - od numeru 1 do 24
 • drugi kapłan - od numeru 48 do 25

13.01.2020 r. (poniedziałek)  -  od godz. 16.00
Altanowa 4:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 4, 6, 7
 • drugi kapłan - klatki: 2, 3, 5
Altanowa 5:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2, 5
 • drugi kapłan - klatki: 3, 4
 • trzeci kapłan - klatki: 6, 7

14.01.2020 r. (wtorek)  -  od godz. 16.00
Poligonowa 2B:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2, 3, 4
 • drugi kapłan - klatki: 5, 6, 7, 8
Poligonowa 8:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 4, 5
 • drugi kapłan - klatki: 2, 3
 • trzeci kapłan - klatki: 6, 7
Tarasowa 2A:
 • jeden kapłan

15.01.2020 r. (środa)  -  od godz. 16.00
Limbowa - domki:
 • pierwszy kapłan - od numeru 4 do 22
 • drugi kapłan - od numeru 48 do 24
Relaksowa 9:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2
 • drugi kapłan - klatki: 3, 4
 • trzeci kapłan - klatki: 5, 6
  
16.01.2020 r. (czwartek)  -  od godz. 16.00
Altanowa 8:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2
 • drugi kapłan - klatki: 3, 4, 5
Altanowa 6:
 • pierwszy kapłan – klatki: 1, 2
 • drugi kapłan - klatki: 3, 4, 7
 • trzeci kapłan - klatki: 5, 6

17.01.2020 r. (piątek)  -  od godz. 16.00
Kaskadowa 7:
 • pierwszy kapłan - od numeru 1 do 27
 • drugi kapłan - od numeru 53 do 28
Kaskadowa 9:
 • pierwszy kapłan - klatka 1
 • drugi kapłan - klatka 2
Relaksowa 23:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2
 • drugi kapłan - klatki: 3, 4

18.01.2020 r. (sobota)  -  od godz. 13.00
Relaksowa 6A i 6B:
 • jeden kapłan (najpierw 6A, potem 6B)
Relaksowa 12:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2, 4
 • drugi kapłan - klatki: 3, 6
 • trzeci kapłan – klatki 5, 7, 8
 • czwarty kapłan - klatka 9
Relaksowa 11:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2
 • drugi kapłan - klatka 3 (rozpoczyna po zakończeniu klatki 9. z Relaksowej 12)

19.01.2020 r. (niedziela)  -  od godz. 15.00
Kasztelańska 29:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2
 • drugi kapłan - klatki: 3, 4
 • trzeci kapłan – klatka 5, 6
Kasztelańska 31:
 • pierwszy kapłan - klatki: 1, 2
 • drugi kapłan - klatki: 3, 4
 • trzeci kapłan – klatka 5, 6
Szopka w kościele OO. Bernardynów w Lublinie
Drodzy Bracia i Siostry,
Czcigodni Parafianie i Dobrodzieje
naszego klasztoru i parafii
Przyszło na świat Słowo, które zamieszkało pośród nas.
Życzę Wam z całego serca:
- aby Słowo przemieniało Wasze serca,
- aby Słowo leczyło rany i podnosiło na duchu,
- aby dawało moc stawania się nowym człowiekiem.
- umiłowania radości anielskiej wyrażającej się we wspólnym śpiewie kolęd i pastorałek
- aby ucichły wszelkie spory i gniewy
- niechaj Boże Narodzenie trwa cały czas
Z darem modlitwy przed Bożą Dzieciną
o. Radomił Andrzej Wójcikowski – proboszcz i gwardian
wraz ze Wspólnotą zakonną

Kurs przedmałżeński - plakat
Wróć do spisu treści