Skip to main content

Parafia św. Brata Alberta

Kancelaria parafialna otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - 17:15, w soboty w godz. 8:30 - 10:00
Kontakt do o. Bartymeusza (proboszcza parafii) - 609 305 535 - email: lublin@poczta.bernardyni.pl

Wspólnoty parafialne

Róże Różańcowe

wspólnota modlitewna

Legion Maryi

wspólnota modlitewna i apostolska

Chór Albertus

wspólnota muzyczna

Franciszkańska Młodzież Oazowa

wspólnota dla dzieci i młodzieży

Franciszkański Zakon Świeckich

wspólnota franciszkańska

Liturgiczna Służba Ołtarza

wspólnota ministrantów i lektorów

Domowy Kościół

wspólnota małżeńsko-rodzinna

Przyjaciele Oblubieńca

wspólnota

Chrzest Święty jest pierwszym sakramentem Kościoła.

 • Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszym kościele w każdą Niedzielę podczas Eucharystii o godz. 13.00.
 • Zamiar chrztu dziecka zgłaszają w kancelarii parafialnej jego rodzice najpóźniej tydzień przed planowaną datą. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia dziecka z USC oraz świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być wyznaczeni przez rodziców dziecka praktykujący katolicy, wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli sakrament bierzmowania. W tym celu muszą uzyskać stosowne zaświadczenie od proboszcza swojej parafii. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby: m.in. niepraktykujące, pozostający w cywilnych związkach małżeńskich, uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
 • W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do wychowania dziecka w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w konferencji przed chrztem (sobota, godz. 1000) oraz do przystąpienia do spowiedzi.
 • Chrzest jest włączeniem dziecka do wspólnoty Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii św. w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
 • Chrzest osób dorosłych jest ustalany indywidualnie, wówczas zapraszamy osoby zainteresowane dołączeniem do wspólnoty Kościoła o bezpośredni kontakt w kancelarii celem ustalenia formacji.

Szafarzami są sami małżonkowie. Kapłan jest świadkiem urzędowym zawarcia sakramentu.

 • Narzeczeni zgłaszają zamiar zawarcia związku małżeńskiego nie później, niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłoszenia dokonują w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego, również wtedy, gdy nie zamierzają zawierać ślubu na terenie którejkolwiek z tych parafii.
 • Przy zgłoszeniu się do kancelarii, narzeczeni powinni mieć ze sobą: dowód osobisty, aktualne świadectwo chrztu (nie starsze, niż sprzed 6 miesięcy), świadectwo bierzmowania (jeśli brak jest o nim adnotacji w metryce chrztu), świadectwo religii z ostatniej klasy, a w przypadku wdów i wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka.
 • Przygotowanie duchowe do sakramentu małżeństwa obejmuje: dwukrotną spowiedź (zaraz po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem), udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich, udział w dniu skupienia dla narzeczonych (III Niedziela miesiąca w kościele św. Jadwigi o godz. 1500) oraz indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej.
 • W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii wraz ze świadkami, w celu spisania aktu ślubu. Przedstawiają indeksy odbytych konferencji i spotkań oraz drugiej spowiedzi przedślubnej, a także zaświadczenie z USC stwierdzający zawarty już związek lub zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (tzw. ślub konkordatowy).
 • Konferencje przedmałżeńskie i dni skupienia dla narzeczonych – możliwe w różnych kościołach zobacz tutaj

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

 • Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy Świętej pogrzebowej (przez przyjęcie Komunii Świętej) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 • Także po pogrzebie należy zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu: we Mszy Świętej w 30. dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w listopadowych wypominkach i Mszy gregoriańskiej.
 • Formalności związane z pogrzebem załatwiane są w kancelarii parafialnej dopiero po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze zarządu cmentarza.
 • Zgłaszając pogrzeb, należy przedstawić następujące dokumenty: akt zgonu z USCinformację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitala lub od duszpasterza parafii o udzielonych przed śmiercią sakramentach w domu rodzinnym zmarłego), a jeśli zmarły zamieszkiwał poza terenem tutejszej parafii pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego proboszcza.
 • Prawo do pogrzebu katolickiego mają wierni żyjący według wiary Chrystusowej.
  Pogrzeb katolicki nie przysługuje tylko tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.