Skip to main content

Klasztor OO. Bernardynów i Kościół św. Brata Alberta w Lublinie

Klasztor OO. Bernardynów
ul. Willowa 15
20-819 Lublin
tel. 81 741 56 82
tel. 609 305 535 – o. Bartymeusz (proboszcz)
e-mail: klasztor@lublin.bernardyni.pl