Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów


Go to content

Main menu:

link do Radia Maryja

link do telewizji TRWAM


Sprawozdanie duszpasterskie o. proboszcza
podczas nabożeństwa na zakończenie roku 2016
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
      W imię Boże żegnamy rok 2016.
   Po Mszy św. uklękniemy przed Najświętszym Sakramentem, aby w specjalnym nabożeństwie złożyć Bogu podziękowanie za miniony rok. Stajemy dzisiaj przed Bogiem z całym balastem minionego czasu. Robimy sobie niejako rachunek sumienia. Robimy to zarówno jako pojedynczy ludzie – każdy z nas z osobna, ale także jako wspólnota parafialna.
Robiąc roczne sprawozdanie nie chodzi tylko o liczby i statystyki, ale o uświadomienie sobie wielości spraw, za które winniśmy Bogu podziękować. Bo "cóż masz, czego byś nie otrzymał"?
Jako parafia na początku dziękujemy Panu Bogu za udzielone łaski w sakramentach. I tak:
Ochrzczonych zostało 117 dzieci (czyli o 6 mniej niż ub. roku)
Pierwszą Komunie przyjęło – 82 dzieci (czyli o 29 dzieci więcej niż w ub. roku)
Sakrament bierzmowania przyjęło 36 osób ( o 8 mniej niż ubiegłego roku)
Związek małżeński zawarło 12 par. (o 5 mniej niż ubiegłego roku)
Zmarło zaś 25 osób (czyli aż o 13 więcej niż ubiegłego roku). Pamiętajmy o nich w modlitwie.
Przeprowadzone w październiku liczenie wiernych wykazało, że do kościoła w niedzielę przychodzi ok. 2 tyś. osób (podobnie jak w poprzednim roku). Ogólnie do kościoła uczęszcza więc ok. 35% parafian (bo wszystkich jest ok. 5600). W ostatnim roku rozdaliśmy ok. 70 tyś. Komunii św.
Największą radość budzi fakt, że nie słabnie duch modlitwy w naszej parafii. – jest pewna grupka parafian, którzy niemal codziennie są w kościele.
- codziennie odmawiany jest Różaniec.
- w każdy dzień po wieczornej Mszy św. mamy nabożeństwa.
- W minionym roku (w Wielkim Poście) rozpoczęliśmy i kontynuujemy w każdy 2-gi poniedziałek miesiąca nabożeństwo do Św. Michała Archanioła, prosząc za Jego przyczyną o uwolnienie od wszelkiego zła.
- w każdy 13-dzień miesiąca odprawiamy nabożeństwo i procesję Fatimską.
- pamiętamy o zmarłych, zarówno w wypominkach jak i w Różańcu.
- w minionym roku zorganizowaliśmy też Jerycho Różańcowe, które przygotowywało nas do Wielkiego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za naszego Pana i Króla.
Mamy nadzieję, że owoce tych modlitw, będą z Bożej dobroci, coraz obfitsze.
Cieszą z pewnością Pana Boga modlące się dzieci, które licznie uczęszczają na nabożeństwa różańcowe i majówki, czy to w kościele, czy przy kaplicach. Te należące do oazy Dzieci Bożych pięknie śpiewają na niedzielnych mszach św.

W minionym roku miały miejsce 2 wielkie i historyczne wydarzenia w parafii, za które winniśmy Bogu wielka wdzięczność:
1. Pierwsze to uroczysta Konsekracja naszego kościoła 19 czerwca.
2. Drugie, to obchody 25-lecia naszej parafii, które skoncentrowaliśmy 2 października, kończąc uroczystym festynem.
Ten dzień konsekracji kościoła (uczyniony w 25-lecie parafii) pozostanie już na zawsze ważną i historyczna datą dla parafii. Co roku będziemy obchodzić pamiątkę tej uroczystości.

Aby uroczystość konsekracji kościoła była możliwa, musiały ją poprzedzić liczne prace budowlane przy kościele – stąd w ostatnim roku wydarzyło się wiele.
- Na zewnątrz kościoła najważniejsze prace to:
* Tynkowanie całego kościoła, ocieplenie i malowanie, łącznie z bardzo trudnym technicznie otynkowaniem muru frontonu, na którym uruchomiony został także pierwszy dzwon.
* Druga praca to wykonanie placu procesyjnego, z trawnikiem i okalającymi go tujami i świecącymi kulami (symbolizującymi różaniec). Wymagało to także dużej pracy okablowania elektrycznego całego placu.
* Trzecia praca to nasadzenia kilkudziesięciu drzew i krzewów wokół kościoła – do czego zobowiązał nas urząd ochrony środowiska.
* Przy kościele ukończone zostały także 2 pomieszczenia: ubikacja i sklepik

- Wewnątrz kościoła wykonane zostały 4 ważne elementy:
* Złote Tabernakulum w głównym ołtarzu
* 4 wielkie żyrandole
* 4 hydranty w kościele (jako wymóg przeciwpożarowy)
* 14 nowych stacji Drogi Krzyżowej
* Zwieńczenia kolumn pod balkonami
* ok.100 paneli akustycznych pod krzesłami, by poprawić dźwięk. itd.

Oprócz tych większych wymienionych prac było jeszcze wiele pomniejszych, których może nie warto w kościele wymieniać.
W całym roku wydaliśmy na budowę łącznie ponad 274 tyś. zł.
Zebraliśmy zaś łącznie 234 tyś. – czyli wydaliśmy prawie 40 tyś. więcej.
Tę pozostałą sumę dołożył do budowy nasz klasztor, aby zakończyć ten rok na czysto.
     Są to wielkie sumy, gdyż były to wielkie i kosztowne prace, ale trzeba też podkreślić, że koszty byłyby znaczni większe, gdyby nie wasza pomoc i doradztwo kilku fachowców spośród naszych parafian np. p. Mariusza Pastuszaka i Andrzeja Gaszyńskiego, którzy kierowali pracami. Bardzo często pomoc okazywali p. Mieczysław Rola, Wojciech Kocot z rodziną, Henryk Kozioł, Marek Kopacki, Franciszek Droździel, Krzysztof Pastuszak, Kazimierz Budzyński, Mieczysław Wysmulski i wielu innych, także pań głównie „legionowych i różańcowych” oraz część ministrantów i lektorów, którzy dorywczo pomagali, za co wszystkim z serca dziękujmy. Dziękujemy także tym paniom, które przez cały rok pomagały przy strojeniu kościoła, przy kwiatach, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kościoła.
    Dziękujemy wam za wszelkie złożone ofiary: Na budowę kościoła przeznaczone zostały nie tylko wasze składki na tace i osobiste datki lub przelewy bankowe, ale także wszelkie datki na kolędę, za opłatki, wypominki, ofiary z bierzmowania, dzieci pierwszokomunijnych, ofiary za wianki czy bukiety robione przez was na uroczystości, chlebki i ciasta odpustowe. Nie wymieniam czego było ile, bo to zajęłoby dużo czasu.
Oprócz budowy wiele kosztów potrzebuje utrzymanie kościoła (światło, ogrzewanie, pracownicy, podatki) - Całość kosztów w ostatnim roku wyniosła ok. 235 tyś zł. – co w większości pokrywał klasztor, na co złożyły się różne prace zakonników oraz ofiary za Msze św. (z tej parafii lub zamawiane spoza parafii).
Każdy z ojców w klasztorze wykonuje bowiem nie tylko swoje obowiązki zakonne, ale także trzech ojców pracuje na uniwersytecie, jeden jest kapelanem szpitala, 2 uczy w przedszkolach i szkole, a większość prowadzi grupy parafialne, wyjeżdża na rekolekcje z kazaniami itp. Działa pracownia konserwacji zabytków i malarstwa oraz Studio nagrań i wydawnictwo muzyczne. Za to wszystko Bogu dziękujemy i coraz większych łask na Nowy Rok upraszamy.
    Sporą część składek i puszek przekazujemy na ogólne cele kościoła do Kurii biskupiej, na misje, na Caritas, na KUL, seminarium oraz akcje pomocy w różnych kataklizmach. W ostatnim roku przekazaliśmy ok. 52 tyś. zł.
Pamiętamy także o potrzebujących:
Działa Grupa charytatywna przy Radzie Parafialnej, która z waszych ofiar przygotowuje na święta kilkadziesiąt (ok. 26) paczek. Dla biednych, oprócz posiłków przekazaliśmy ok. 5,5 tyś. zł.
Pamiętamy o naszych chorych. W każdy I Piątek miesiąca ojcowie z klasztoru udają się z Panem Jezusem do 27 chorych.
Działają liczne grupy parafialne:
Regularnie spotyka się społeczny Klub Dyskusyjny oraz „Kuźnia wiary” o charakterze religijnym.
Przy ołtarzu służy grupa ministrantów, tworzy się coraz większa grupa lektorów, jest Młodzież Franciszkańska, powiększa się Oaza Dzieci Bożych, która bierze udział w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 13. Prężnie pracuje Legion Maryi, Rada Parafialna, coraz większa Rodzina Różańcowa (obecnie jest już 9 róż, w tym jedna dziecięca), powiększa się Oaza Rodzin. Dużą aktywnością wykazuje się młodzieżowa Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus.
Regularnie ćwiczy i coraz częściej śpiewa w kościele chór parafialny „Albertus”, pod dyrekcją Łukasza Jakubowskiego.
W ostatnim roku nowym organista został p. Karol Bednarz.
Udało się zorganizować 4 pielgrzymki: 2 polskie i 2 zagraniczne.

Trudno te wszystkie prace dokładnie zliczyć - czasami też trudno je opanować,
- ale za wszystko chcemy Bogu podziękować.
Dziękując Bogu za przeszłość jeszcze bardziej prosimy o przyszłość.
Rozpoczynający sie rok 2017 będzie także bardzo ważny dla naszej parafii. Będzie to bowiem jubileuszowy Rok św. Brata Alberta – obchodzony w całej Polsce z okazji 100-lecia jego śmierci, co tym bardziej musimy podkreślić w naszej parafii, która jest – jako jedyna w Lublinie - pod patronatem św. Alberta.
Cała Polska będzie tez obchodzić Jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej-Królowej Polski.
Cały zaś świat będzie obchodził 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie.
Będzie to więc ważny rok.

Prośmy koniecznie Pana Jezusa, aby w Nowym Roku na ten nasz kościół, zstąpił Boży Pokój, by wszyscy tu przychodzący byli tym pokojem obdarowywani. By Bóg rozlewał w tym miejscu obfitość swoich łask.
Prosimy też o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, by zapanowała braterska zgoda i by Polacy stali się prawdziwymi sługami i żołnierzami Chrystusa Króla.

Niech na wszystkie wasze domy spłynie obfity strumień Bożych łask.
Niech Pan obdarzy Was Pokojem i Dobrem na cały Rok 2017.

o. Julian Śmierciak OFM
gwardian klasztoru i proboszcz parafii


31 XII 2016 r.
 
 

Back to content | Back to main menu