Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów


Go to content


      

link do Radia Maryja

link do telewizji TRWAM


Wielki Piatek
Nocna adoracja przy Grobie Pańskim

     Aby godnie uczcić Mękę Chrystusa i podziekować Mu przy Grobie Pańskim organizujemy - jak co roku - całonocne czuwanie. By nikogo nie zabrakło zaproponowaliśmy poszczególnym blokom i ulicom dyżury adoracyjne. Bardzo prosimy mieszkańców o zorganizowanie sobie czasu i mobilizację sił. Czas Wielkiego Piątku jest czasem szczególnym dlatego wymaga nadzwyczajnej gorliwości w modlitwie, stąd słuszne jest podjęcie wysiłku modlitwy także w nocy. Oto wyzanczone czasy dyżurów:

ULICA/ BLOK/grupa

GODZINY ADORACJI

bloki Altanowa 4, 5, 6, 8

modlitwy-śpiewy nabożeństw prowadzi Kapłan lub organista

20.00 – 21.00

ul. Gen. Ducha, ul. Szymańskiego

prowadzi Koło Różańcowe MB Królowej Polski

21.00 – 22.00

bloki Kaskadowa 1, 7, 9, 11

prowadzi Domowy Kościół

22.00 – 23.00

bloki Pergolowa 1, 2, 3, 4, 5

prowadzi Młodzież (o. Radomił)

23.00 – 24.00

ul. Nowickiego, ul. Mineralna

prowadzi Koło Różańcowe MB Niepokalanej

24.00 – 1.00

ul. Poligonowa, bloki Poligonowa 2B, 8, 10, 12, Willowa 1

prowadzi Koło Różańcowe M.B. N. Pomocy

1.00 – 2.00

bloki Relaksowa 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16

prowadzi Koło Różańcowe MB Różańcowej

2.00 – 3.00

ul. Willowa, blok Willowa 21

prowadzi Koło Różańcowe MB Kalwaryjskiej

3.00 – 4.00

bloki Tarasowa 2A, 3, 4, 5, 6

prowadzi Koło Różańcowe MB Pocieszenia

4.00 – 5.00

ul. Północna, ul. Sławinek

prowadzi Koło Różańcowe MB Królowej Rodzin

5.00 – 6.00

ul. Limbowa, Bartnicza, Kasztelańska 29, 31

prowadzi Legion Maryi

6.00 – 7.00

bloki Relaksowa 9, 11, 13, 15, 17, 23, 27

prowadzi Koło Różańcowe MB Fatimskiej

7.00 – 8.00
   

Back to contentt | Back to main menu