Przejdź do treści

MINISTRANCI I LEKTORZY

Grupy przyklasztorne
Stanowią ją lektorzy, ministranci i kandydaci objęci duszpasterstwem, którego zadaniem jest opieka wychowawcza i duchowa dzieci i młodzieży oraz godne sprawowanie liturgicznej służby Bożej.

Spotkania LSO odbywają się w soboty w salce w klasztorze o godz. 9.30.

Opiekunem ministrantów jest O. Radomił Wójcikowski OFM

Opiekunem dorosłej grupy Służby Liturgicznej i Lektorów jest O. Radomił Wójcikowski OFM

Do nich mogą kierować się nowi chętni w ciągu całego roku.

Serdecznie zapraszamy!
Wróć do spisu treści