Przejdź do treści

LEGION MARYI

Grupy przyklasztorne
Jest to Wspólnota założona przy tutejszym klasztorze w grudniu 2008 roku.

Ideą działalności Legionu jest służba Matce Bożej w walce o zbawienie ludzkości i pozyskiwanie dusz dla Chrystusa.

Formą działalności jest przede wszystkim modlitwa (prywatna i wspólnotowa), a także szeroko pojęte apostolstwo świeckich w kościele, które przejawia się m.in. w pomocy kapłanom w sprawach duszpasterskich, w opiece duchowej nad chorymi, w rozpowszechnianiu prasy i literatury religijnej, w organizowaniu pielgrzymek, w nauczaniu dzieci modlitwy, prowadzeniu dodatkowych nabożeństw w kościele, udział w różnych akcjach duszpasterskich. Wszystko zaś pod ścisłym nadzorem proboszcza parafii i opiekuna duchowego. Struktura organizacyjna Legionu oparta jest o ściśle opracowane zasady życia i wyznaczone cele.

Jest to organizacja międzynarodowa, uwzględniająca jednak specyfikę życia, kulturę i potrzeby danego kraju.

Składa się z członków czynnych (braci i sióstr) składających przyrzeczenie i tworzących tzw. prezydia oraz z członków wspierających, którzy nie muszą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach i w czynnej działalności, ale poprzez swoją codzienną modlitwę mogą wspierać zewnętrzne akcje legionistów.

Serdecznie zapraszamy do Wspólnoty - zarówno jako członków czynnych jak i wspierających!

Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej (ok. 18.30) w budynku "Bożej Apteki" przy kościele.

Opiekunem duchowym tej wspólnoty jest o. Julian Śmierciak.
Wróć do spisu treści