Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów


Go to content


       MUZYKA W TLE

link do Radia Maryja

link do telewizji TRWAM


  JERYCHO RÓŻAŃCOWE  

ADWENT 2012 r.
O umocnienie wiary w naszych sercach

  O Jerycho     ● Program Jerycha     ● Godziny czuwania dla domów i grup      


 

    W I niedziele Adwentu 2012 r. rozpoczynamy w naszej parafii Jerycho Różańcowe, czyli siedmiodobową nieustanną modlitwę przebłagalną w intencji naszej parafii. W trwającym Roku Wiary intencją naszej modlitwy jest umocnienie wiary w sercach naszych parafian

   Aby nikt nie był pominięty w tej modlitwie i aby mógł sie czynnie włączyć, rozdzieliliśmy czas siedmiu dni i nocy na poszczególne domy, bloki i ulice, a także grupy parafialne. Cały ten wykaz dni i godzin czuwań dla poszczególnych domów i grup zamieszczony jest TUTAJ .

Przebieg Jerycha, godzina po godzinie znajduje się TUTAJ

 

 

 

O Jerycho

    Jerycho modlitewne jest formą odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu na ogrom zła, jakie w naszych czasach szerzy się we współczesnym świecie. Stoimy wobec przełomowych wydarzeń w dziejach Europy i świata. Przełom, którego jesteśmy świadkami zdeterminowany jest narastającą falą terroryzmu w najokrutniejszych postaciach, wojnami, jak również ogółem poczynań, słusznie nazwanych cywilizacją śmierci. W nawiązaniu do tego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie skruszyć mury wybudowane przeciwko Bogu i życiu.

    Pierwsze Jerycho różańcowe zorganizowane zostało na Jasnej Górze. Legionista Anatol Kaszczuk modlił się o przyjazd do Ojczyzny papieża Jana Pawła II. W nocy z 7 na 8 grudnia 1978 r. miał otrzymać natchnienie od Matki Bożej o zorganizowaniu tygodniowej modlitwy przed Jej tronem. Przygotowania trwały do 1 maja 1979 r. Wówczas grupa rozpoczęła nieustanną modlitwę. 7 maja - w dniu zakończenia - okazało się, że nie już żadnych trudności z pozwoleniem na pielgrzymkę i Jan Paweł II przyjedzie do Polski w czerwcu. Potem grupa towarzyszyła modlitewnie papieżowi podczas każdej z jego pielgrzymek w różne rejony świata. Jerycho różańcowe to modlitewne czuwanie, które trwa nieprzerwanie przez siedem dni i nocy. Nie słychać tu głośnych trąb spod murów Jerycha, w modlitewnym skupieniu słowa Modlitwy Pańskieji Pozdrowienia Anielskiego, splecione w Święty Różaniec, wypowiadane we wspólnocie lub szeptane w osobistej zadumie przeszywają Niebiosa i płyną przed Tron Najwyższego, zanosząc zadośćuczynienie Bogu za grzechy świata, narodów Europy, a także za grzechy Polaków.

     W naszej parafii pierwsze Jerycho Eucharystyczno - Różańcowe odbyło się w dniach 3-9 czerwca 2011r. Intencją Jerycha był rozwój duchowy parafii i ukończenie budowy kościoła. Dziś możemy powiedzieć, iż modlitwa przyniosła upragnione owoce i możemy cieszyć się obecnością Jezusa Eucharystycznego skrytego w tabernakulum naszego nowego kościoła. Nadal potrzebna jest modlitwa, aby nowo wzniesione mury świątyni były wypełnione po brzegi gorliwymi parafianami. W dniu 23 lutego 2012r. (Środa Popielcowa) odbyło się drugie Jerycho Różańcowe w naszej parafii. Trzecie z kolei na rozpoczęcie Adwentu w Roku Wiary 2012.

    

Back to contentt | Back to main menu