Przejdź do treści

Franciszkański Zakon Świeckich

Grupy przyklasztorne
Ordo Franciscanus Saecularis

Święty Franciszek z Asyżu założył trzy zakony:
  • męski – Zakon Braci Mniejszych, (Obserwanci, Kapucyni, Konwentualni)
  • żeński – wraz ze św. Klarą – Siostry Klaryski,
  • zakon dla ludzi żyjących w świecie – tzw. Bracia i Siostry od Pokuty.
POWSTANIE FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH
Św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi żyjących w rodzinach, zaproponował nową formę życia ideałami Ewangelii. W 1221 roku powołał do istnienia tzw. Trzeci Zakon, do którego mogą należeć wierni wszystkich warstw społecznych,  duchowni i świeccy.

Decyzja św. Franciszka o powołaniu do istnienia tej formy życia w Kościele była powiewem „nowego ducha”, który ożywił na nowo wiarę w masach ludzi, a przez to pomógł Kościołowi, który w tych czasach przeżywał poważne trudności.
Trzeci Zakon, który powstał z inicjatywy Biedaczyny z Asyżu jest fenomenem. Inne Zakony wzorując się na św. Franciszku tworzyły podobne struktury przy swoich klasztorach.

Franciszkański Zakon Świeckich na przestrzeni prawie 800 lat swojego istnienia ubogacił wspólnotę Kościoła Powszechnego wydając około 150 świętych i błogosławionych, a na wyniesienie na ołtarze oczekuje jeszcze około 60 franciszkanów świeckich.

Trzeci Zakon św. Franciszka jest najliczniejszym Zakonem w Kościele, liczy bowiem około pół miliona członków.
FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH W POLSCE
Pierwsze wspólnoty powstawały na ziemiach polskich przy klasztorach franciszkańskich we Wrocławiu i Krakowie już w XIII wieku.

Najbardziej dynamicznym okresem rozwojem FZŚ w Polsce były lata międzywojenne (1918-1939). Zakon liczył wówczas kilkaset tysięcy członków. Kryzys w rozwoju zakonu nastąpił w latach okupacji niemieckiej i terroru stalinowskiego.
Obecnie wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich istnieją na terenie całego naszego kraju i skupiają się przy klasztorach i kościołach franciszkanów, oraz parafiach prowadzonych przez księży diecezjalnych.

W Polsce jest 18 regionów FZŚ, w których około 17 tyś. członków skupionych jest w blisko 600 wspólnotach.

Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje Rada Narodowa z Przełożonym Narodowym i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych.

Przy wielu klasztorach franciszkańskich funkcjonują również liczne wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej, a także Rycerze św. Franciszka.

Franciszkanie Świeccy wydają w Polsce dwa periodyki „Głos św. Franciszka” we Wrocławiu oraz „Pokój i Dobro” na Górnym Śląsku.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.

Polscy Franciszkanie świeccy dali Kościołowi wielu wybitnych ludzi, min.: bł. Dorota z Mątowów, bł. Maria Angela Truszkowska, św. Albert Chmielowski, św. Zygmunt Gorazdowski, bł. Aniela Salawa - patronka FZŚ w Polsce, św. Józef Sebastian Pelczar, Jacek Malczewski, bł. Leon Nowakowski, bł. Antoni Rewera, Józef Haller, kard. Stefan Wyszyński, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ks. bp Ignacy Tokarczuk, kard. Henryk Gulbinowicz, i wielu innych wybitnych Polaków.
NASZA WSPÓLNOTA
Przy klasztorze OO. Bernardynów w Lublinie powstała wspólnota FZŚ.
W niedzielę 25 lutego 2018 roku odbyła się w naszym kościele tzw. „niedziela powołaniowa”. Po Mszach Świętych, zaproszeni franciszkanie świeccy, dawali świadectwa. Zgłosiło się 5 chętnych, którzy 28 lutego 2018 r. rozpoczęli formację początkową, tzw. postulat. 16 września rozpoczęli nowicjat, który zakończy się złożeniem profesji czasowej 17 września 2019 roku.  

Spotkania formacyjne odbywają się co tydzień – we wtorki, o godz. 19.00, a w każdym ostatnim tygodniu miesiąca spotykamy się na adoracji Najśw. Sakramentu, w czwartek w kościele.

Na spotkaniach poznajemy zasady życia franciszkańskiego; odmawiamy brewiarz; uczymy się życia według Ewangelii, studiując Pismo Święte; włączamy się czynnie w życie parafii.

Wszystkich chętnych, którzy chcą poznać bliżej św. Franciszka i ideał jego życia zapraszamy na nasze wtorkowe spotkania; bez żadnych zobowiązań – jako obserwatorzy, albo sympatycy tej formy życia. Naprawdę warto skorzystać.

Naszym pozdrowieniem są słowa św. Franciszka: „POKÓJ I DOBRO”.

Wszystkim, którzy odwiedzili naszą stronę życzymy: „POKOJU I DOBRA”!


Więcej wiadomości możesz uzyskać pod adresem:
Opiekunem tutajszej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest O. Emanuel Nowak
Kontakt do O. Emanuela: eman5@poczta.fm
Wróć do spisu treści