Przejdź do treści

DZIECI BOŻE

Grupy przyklasztorne
Wspólnota gromadzi kilkudziesięcio-osobową grupę dzieci w wieku szkolnym.

Opiekunem wspólnoty jest O. Azariasz Hess i p. Agnieszka.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 12.00 w salce klasztoru.

Spotkania podzielone są na 2 grupy: dzieci starsze (prowadzi O. Azariasz) i młodsze (prowadzi p. Agnieszka).

Serdecznie zapraszamy nowe dzieci do uczestnictwa.

Oaza Dzieci uczestniczy regularnie we Mszy św. niedzielnej o godz. 13.00, na której śpiewa i czyta.

Wróć do spisu treści