Przejdź do treści

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Grupy przyklasztorne
W Ruchu Światło-Życie jest miejsce dla ludzi każdego wieku i stanu. Są w nim dzieci, młodzież, dorośli, całe rodziny, kapłani i siostry zakonne. Wspólnota polega na spędzaniu czasu i zaangażowaniu w różne czynności z innymi katolikami, szczególnie w parafii, w której żyją. Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło -Życie.
Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).
Zapraszamy :)

Przy parafii Św. Brata Alberta działają w tej chwili dwa kręgi rodzin plus jeden krąg, który rozpoczyna formację. Jako uczestnicy Domowego Kościoła, zgodnie z zaleceniami naszego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego wszystkie rodziny aktywnie włączają się nie tylko w życie Domowego Kościoła, ale także w życie parafii.
Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę internetową Domowego Kościoła http://www.dk.oaza.pl/ a także zapraszamy do kontaktu z o. Radomiłem, proboszczem parafii lub z Parą Rejonową Anią i Markiem Kopackimi pod adresem: para.rejonowa.bobola2@wp.pl.
Wróć do spisu treści